X
[ آش هفت ترش ] s
[ آش هفت ترش ]
طرز تهیه آش هفت ترش آش هفت ترش چگونه آش هفت ترش بپزیم چگونگی پخت آش هفت ترش آش 7 ترش @ آش هفت ترش @ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ:*ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡیک چهارم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ*ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ: یک چهارم پیمانه*ﻋﺪﺱ ﻭ ﻣﺎﺵ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﻧﺼﻒﭘﯿﻤﺎﻧﻪ*ﺑﺎﻗﻼ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ یک ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ*ﺭﺏ ﻧ

[ آش هفت ترش ]

7 فروردین 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
@ آش هفت ترش @

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ:

*ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ
یک چهارم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ: یک چهارم پیمانه

*ﻋﺪﺱ ﻭ ﻣﺎﺵ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﻧﺼﻒ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺑﺎﻗﻼ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ یک ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺭﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ یک ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ

*ﮔﻮﺷﺖ۲۵۰ ﮔﺮﻡ

*ﺭﺏ ﺁﻟﻮﭼﻪ ﻭ ﺭﺏﺍﻧﺎﺭ ﺍﺯﻫﺮﮐﺪﺍﻡ یک چهارم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺭﺏ ﺍﺯﮔﯿﻞ،ﺳﺮﮐﻪ، ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ﻭ ﺁﺑﻐﻮﺭﻩ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ یک ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ

*ﺭﻭﻏﻦﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺳﺒﺰﯼ ﺁﺵ۵۰۰ ﮔﺮﻡ

*ﭘﯿﺎﺯﺩﺍﻍﭼﻬﺎﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺑﺮﻧﺞ یک ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺳﯿﺮﺩﺍﻍ یک چهارم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﺁﺏ ﻗﻠﻢﻫﺸﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

*ﭼﻐﻨﺪﺭ ﻣﺤﻠﯽ۳۰۰ ﮔﺮﻡ

*ﻧﻤﮏ،ﻓﻠﻔﻞ،ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ،ﻧﻌﻨﺎﺩﺍﻍﻭ
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ
+ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ+:

# ﺣﺒﻮﺑﺎﺕﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺐﻗﺒﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﯿﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﭼﻐﻨﺪﺭ ﺭﺍﺧﺮﺩﮐﺮﺩﻩﻭﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩﮔﻮﺷﺖ،ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ،یک ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺎﺯﺩﺍﻍﻭﻣﻘﺪﺍﺭﯼﺁﺏ )ﺗﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﯼ ﮐﻪ
ﺭﻭﯼﻣﻮﺍﺩﺭﺍﺑﮕﯿﺮﺩ( ﺭﻭﯼﺣﺮﺍﺭﺕ
ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢﺗﺎﮐﺎﻣﻼﺑﭙﺰﻧﺪ. ﺳﭙﺲﺁﺏ
ﻗﻠﻢ، ﺑﺮﻧﺞﻭ ﺳﺒﺰﯼﺧﺮﺩﺷﺪﻩﺭﺍ
ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺭﻭﯼﺣﺮﺍﺭﺕﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ. ﺑﻌﺪ
ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪﺑﺮﻧﺞﮐﺎﻣﻼﭘﺨﺖ، ﻣﺨﻠﻮﻁ
ﺣﺒﻮﺑﺎﺕﻭﮔﻮﺷﺖﭘﺨﺘﻪ ﺭﺍﺑﻪﺁﻥ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩﻭﻫﻤﻪﺭﺏﻫﺎ ﻭﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎﯼ
ﺗﺮﺵﺭﺍﻣﺨﻠﻮﻁﮐﺮﺩﻩ ﻭﺑﻪ ﺁﺵ
ﺍﺿﺎﻓﻪﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺭﻭﻏﻦﭘﯿﺎﺯﺩﺍﻍ،
ﺳﯿﺮﺩﺍﻍ ﻭ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﺭﺍ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺵ
ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﯿﻢ ﻭﺣﺮﺍﺭﺕﺭﺍﻣﻼﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢﺗﺎﮐﺎﻣﻼﺟﺎﺑﯿﻔﺘﺪ. ﭘﺲﺍﺯ
ﺁﻣﺎﺩﻩﺷﺪﻥﺁﺵ ﺭﻭﯼﺁﻥﺭﺍﺑﺎﻧﻌﻨﺎ،
ﭘﯿﺎﺯﺩﺍﻍﻭﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺩﻡﮐﺮﺩﻩﺗﺰﯾﯿﻦ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
*نوش*

‏###
‏##
امیدوارم خوشتون بیاد. در ضمن از فهرست موضوعات سمت راست وبلاگ موضوع یا مطلب دلخواه رو انتخاب کنید.
*سپاس*موضوعات مرتبط با این مطلب : آشپزی
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش