بدبوترین رستوران دنیا


بدبوترین رستوران دنیا

رستوران «رز بدبو» در یكی از مناطق شهر سانفرانسیسكو باز شده است و تمام غذاها و حتی دكوراسیون آن از سیر درست شده است به همین علت به ان لقب بدبوترین رستوران دنیا را داده اند.


یكی از سبزیجاتی كه بوی نه چندان خوشایندی دارد ولی سرشار از خاصیت های ریز و در

شت است «سیر» نام دارد اما عده زیادی نیستند كه علاقه به این سبزی داشته باشند.

رستوران «رز بدبو» به تازگی در یكی از مناطق شهر سانفرانسیسكو باز شده است و تمام غذاها و حتی دكوراسیون فضای آن از سیر درست شده است به همین علت به ان لقب بدبوترین رستوران دنیا را داده اند.

در این رستوران روزانه بیش از 1000 غذا سرو می شود كه همه آن ها به نوعی سیر دارد. یا سیر در آن به كار رفته است و یا اینكه دركنار غذا سیر سرو می شود.صاحب این رستوران اعتقاد دارد این سبزی تمامی بیماری ها را در عرض چند ثانیه از یین می برد به همین علت تصمیم همچنین رستورانی را پیدا كرده است.

وارد شدن به این رستوران نیاز به شجاعت خاصی دارد چرا كه بوی بسیار بدی از آن خارج می شود ولی با خوردن یك غذای سیردارد دیگر بو از بین خواهد رفت.

نكته جالب در مورد دكوراسیون این رستوران وجود بلندترین رشته سیرهای بهم متصل شده است كه نزدیك به 2600 سیر به یك شاخه متصل شده است و محیطی جالب را در رستوران ایجاد كرده است.

یكی از مشمتریان آن ها می گوید:من از غذاهای این رستوران بسیار لذت می برم ولی هر بار مجبور هستند لباس هایم را بشویم چرا كه بوی بسیار بدی می گیرد.