چگونه در مرورگر وب فریر تبلیغات را حذف و غیرفعال کنیم؟

برای شما روشی داریم که با استفاده از آن می توانید تبلیغات آزاردهنده بروزر (مرورگر) وبفریر WebFreer را حذف و غیرفعال کنید و اجازه باز شده این تبلیغات را ندهید. برای اینکار کافیست نوشته ای را که در لینک زیر هست بخوانید:

حذف تبلیغات وب فریر WebFreer