ترفند های خانه داری
ترفند های خانه داری، شهرک نکات، شهرک نکات خانه داری، نکات خانه داری، رفع بوی بد حمام، چگونه بوی بد حمام را برطرف کنیم، ترفند خوش بو کردن حمام، ترفند نظافت حمام، رفع بوی بد حمام، نظافت حمام، شهرک ترفند های خانه داری، ترفند نظافت خانه

چگونه حمام را خوش بو کنیم ؟

21 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
*ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻤﺎﻡ:* ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺪﻥ ﺣﻤﺎﻡ ﮐﻤﯽ ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺭﻭﯼ ﺣﺒﺎﺏ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ,ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻻﻣﭗ,ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

*ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻮﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ*: یک ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺎ یک ﺩﻭﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮﺵ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. یک ﺩﻭﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ.ﺩﺭِ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
***
***
برای مطالب بیشتر، در بخش موضوعات سمت راست وبلاگ موضوع دلخواه رو برگزینید.

موضوعات مرتبط با این مطلب : خانه داری

شهرک سرگرمی و نمایش