نکات خانه داری
نکات خانه داری، ترفند های خانه داری، ترفند نظافت خانه، شهرک ترفند های خانه داری، نظافت حمام، رفع بوی بد حمام، ترفند نظافت حمام، ترفند خوش بو کردن حمام، چگونه بوی بد حمام را برطرف کنیم، رفع بوی بد حمام، شهرک نکات خانه داری، شهرک نکات

چگونه حمام را خوش بو کنیم ؟

21 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
*ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻤﺎﻡ:* ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺪﻥ ﺣﻤﺎﻡ ﮐﻤﯽ ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺭﻭﯼ ﺣﺒﺎﺏ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ,ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻻﻣﭗ,ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

*ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻮﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ*: یک ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺎ یک ﺩﻭﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮﺵ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. یک ﺩﻭﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ.ﺩﺭِ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
***
***
برای مطالب بیشتر، در بخش موضوعات سمت راست وبلاگ موضوع دلخواه رو برگزینید.

موضوعات مرتبط با این مطلب : خانه داری

شهرک سرگرمی و نمایش