تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
خرید بک لینک قوی
بک لینک ارزان
کوچینگ
نرم افزار حسابداری
بلیط ارمنستان
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
تلسکوپ جیمز وب
لباس خواب


چرا نباید به رستوران های پنج ستاره بریم ***** s
چرا نباید به رستوران های پنج ستاره بریم *****
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ5ﺳﺘﺎﺭﻩ:ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﻪ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ؟ ﺳﻮﺩﺍ؟ ﺷﮑﻼﺕ؟ ﻣﺎﯾﻠﻮ)ﺷﯿﺮ ﺷﮑﻼﺕ(؟ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ؟ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ یک ﭼﺎﯼﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﺎﯼ ﺳﯿﻼﻥ؟ ﭼﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ؟ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺵ؟

چرا نباید به رستوران های پنج ستاره بریم *****

22 تیر 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ5
ﺳﺘﺎﺭﻩ:
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﻪ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ؟ ﺳﻮﺩﺍ؟ ﺷﮑﻼﺕ؟ ﻣﺎﯾﻠﻮ)ﺷﯿﺮ ﺷﮑﻼﺕ(؟
ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ یک ﭼﺎﯼ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﺎﯼ ﺳﯿﻼﻥ؟ ﭼﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ؟
ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺵ؟ ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺵ ﻭ ﻋﺴﻞ؟ ﭼﺎﯼ
ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺳﯿﻼﻥ ﻟﻄﻔﺎ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﯿﺮ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻟﻄﻔﺎ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﯿﺮ؟ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻏﻠﯿﻆ
ﺷﺪﻩ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺷﯿﺮ ﻟﻄﻔﺎ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﯿﺮ ﺑﺰ، ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭ.
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ
ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﯿﺮ
ﺑﺨﻮﺭﻡ.

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺑﺎ ﺷﮑﺮ.

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪﺭ ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺮ
ﻧﯿﺸﮑﺮ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻟﻄﻔﺎ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ، ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺯﺭﺩ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻘﻂ یک ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺁﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺎﺯ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﻃﻌﻢ ﺩﺍﺭ ﯾﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻌﻢ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:
ﺑﻤﯿـــــــــــــــــــــــــﺮﯼ
موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش