تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

چرا نباید به رستوران های پنج ستاره بریم ***** s
چرا نباید به رستوران های پنج ستاره بریم *****
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ5ﺳﺘﺎﺭﻩ:ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﻪ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ؟ ﺳﻮﺩﺍ؟ ﺷﮑﻼﺕ؟ ﻣﺎﯾﻠﻮ)ﺷﯿﺮ ﺷﮑﻼﺕ(؟ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ؟ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ یک ﭼﺎﯼﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﺎﯼ ﺳﯿﻼﻥ؟ ﭼﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ؟ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺵ؟

چرا نباید به رستوران های پنج ستاره بریم *****

22 تیر 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ5
ﺳﺘﺎﺭﻩ:
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﻪ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ؟ ﺳﻮﺩﺍ؟ ﺷﮑﻼﺕ؟ ﻣﺎﯾﻠﻮ)ﺷﯿﺮ ﺷﮑﻼﺕ(؟
ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ یک ﭼﺎﯼ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﺎﯼ ﺳﯿﻼﻥ؟ ﭼﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ؟
ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺵ؟ ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺵ ﻭ ﻋﺴﻞ؟ ﭼﺎﯼ
ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺳﯿﻼﻥ ﻟﻄﻔﺎ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﯿﺮ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻟﻄﻔﺎ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﯿﺮ؟ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻏﻠﯿﻆ
ﺷﺪﻩ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺷﯿﺮ ﻟﻄﻔﺎ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﯿﺮ ﺑﺰ، ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭ.
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ
ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﯿﺮ
ﺑﺨﻮﺭﻡ.

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺑﺎ ﺷﮑﺮ.

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪﺭ ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺮ
ﻧﯿﺸﮑﺮ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻟﻄﻔﺎ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ، ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺯﺭﺩ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﻟﻄﻔﺎ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻘﻂ یک ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺁﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺎﺯ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ:ﻃﻌﻢ ﺩﺍﺭ ﯾﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻌﻢ؟

ﻣﺸﺘﺮﯼ:
ﺑﻤﯿـــــــــــــــــــــــــﺮﯼ
موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش