تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

داستان خنده دار من و سگ همسایه s
داستان خنده دار من و سگ همسایه
من یا سگ همسایه یه شب ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.ﻃﺮﻓﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ۴:۳۰ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺩﯾﺪﻡ یکی ﺩﺍﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﺩﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ...ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺷﺐ؟؟.. !! ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﻭ

داستان خنده دار من و سگ همسایه

10 تیر 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
یه شب ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.
ﻃﺮﻓﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ۴:۳۰ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺩﯾﺪﻡ یکی ﺩﺍﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﺩﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ...
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺷﺐ؟؟.. !!
ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻐﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ...
ﮔﻔﺘم چی ﻣﯽﺧﻮﺍﯼ؟!!
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻡ ﺭﻭﯼ ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻮﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ.. ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﮕﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﻭﻟﯽ ﺳﮕﻢ ﺗﻮﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﺮﺩﻥ.ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﺕ ﮐﺮﺩﻡ....
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻡ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ زﻝ ﺯﺩﻡ...
ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺍﺭ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﺳﮓ ﻫﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش