تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

جوک های به روز شده s
جوک های به روز شده
اس ام اس جوک پیامک جوک اسمس جوک جوک جک اسمس جک تازه دسته اول به روز شده باشگاه انگلیسی؟!یک...میدلز برودو...میدلز بیاسه...میدلز میموندی حالاچهار میدلز پاشو گمشو‏#‏‏‎‎ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺵ!ﺍﻣﺎ یک ﻣﺮﺩ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻤ

جوک های به روز شده

4 فروردین 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
باشگاه انگلیسی؟!
یک...میدلز برو
دو...میدلز بیا
سه...میدلز میموندی حالا
چهار میدلز پاشو گمشو
‏#‏‎
‎ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺵ!ﺍﻣﺎ یک ﻣﺮﺩ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻟﺒﻬﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﺸﯽ...!
#
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ یکی ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻪ:ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2222222ﺍﺳﺖ؟ ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ:ﺑﻠﻪ.. ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﻦ!!ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ...ﺑﮕﯿﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ2ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ.
#
ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﯿﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ چی ﻣﯽﺭﺳﻪ ؟-...ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺭﺙ!
#ﯾﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻪ:ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻠﺪﯼ؟ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ میگه:ﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﭽﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻨﻢ.
ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ:ﻋﻠﯽ ﺍﺻﻐﺮ ﺧﻮﺩﺗﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ؟
#ﺑﯽﭼﺎﺭﻩ ﻣﺮﺩها: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﻣﺎﻧﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﯽﭼﺎﺭﻩ ﺯﻧﺶ!
#ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻘﺪ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ. ﺩﺍﻣﺎﺩ ﯾﮑﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻪ:ﻋﻤﻮ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎﻑ.
#ﯾﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﮎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.
#
ﺣﯿﻒ ﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﺶ:ﺍﮔﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﮑﺸﺘﻤﺖ...!


** کافیه عبارت "شهرک شلوغ" رو توی گوگل جستجو کنی.
shahrak.samenblog.com
**سپاس**


از لینک *$O+o شهرک شلوغ o+O$* - به صفحه اصلی برید.موضوعات مرتبط با این مطلب : پیامک جوک
ابلالبااینگونه نظر داده است : 11:25 ,21 فروردین 1393

باحاله افرین!

نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش