تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

چگونگی پاک کردن انواع لکه از فرش s
چگونگی پاک کردن انواع لکه از فرش
پاک کردن لکه های گوناگون از فرش پاک کردن لکه روغن از فرش پاک کردن انواع لکه از قالی ترفند شستن قالی پاک کردن لکه قالی شهرک خانه داری شهرک ترفند پاک کردن لکه جوهر از فرش قالی

چگونگی پاک کردن انواع لکه از فرش

23 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
●ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ:
لکه مورد نظر را از لیست زیر پیدا کنید و نحوه پاک کردن آن را ببینید.

*▪ﻟﮑﻪﺁﺩﺍﻣﺲﺭﺍﺑﺎﯾﺦﺳﻔﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﺎﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ یک ﮐﺎﺭﺩﮎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.*
*▪ﻟﮑﻪ ﺷﻤﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﺦ ﺳﻔﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.ﺑﺎ
ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ یک ﮐﺎﺭﺩﮎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.*
▪ﻟﮑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﺩﻭﺍﺕ) ﺭﺍ ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻧﻮﺑﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ًﺟﻮﻫﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﻮﺩ.*
▪ﺁﺏﻣﯿﻮﻩ، ﭼﺎﯼ، ﺷﯿﺮ، ﺷﮑﻼﺕ ﻭ
ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ
ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.*
▪ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺷﯿﺮﯾﻦ (ﺷﺮﺑﺖ، ﭼﺎﯼ
ﺷﯿﺮﯾﻦﻭ...) ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺵ ﺭﺍ
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺘﻤﺎ ًﺍﺛﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ
ﺭﺍ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺍﺯ ﻓﺮﺵ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.*
▪لکه روغن و چربی: ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﻭ ﭼﺮﺑﯽ
ﻭ ﻭﺍﮐﺲ ﺍﺯ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. به همراه پاک کننده های خنثی*
▪ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﻤﮏ، ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺁﺏ
ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻡ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.*
▪ﺭﻭﻏﻦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ
ﺟﻤﻊﮐﻨﯿﺪ.یک ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﻟﻮﺩﻩﺷﺪﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ
ﺭﻭﯼ ﺁﻥﺭﺍ ﺑﺎ اتوی ﻧﯿﻤﻪﮔﺮم اتو
ﮐﻨﯿﺪ،ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﻓﺮﺵ
ﺟﺬﺏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.*
▪ﺟﻬﺖ ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺩﻭﺩﻩ، ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﯿﺮﻩﺭﻧﮓ، ﺭﻭﯼ ﻟﮑﻪ ﻧﻤﮏ
ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ. ﭘﺲﺍﺯ یک و نیم ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﺭﻭ
ﺑﺮﻗﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ.*


موضوعات مرتبط با این مطلب : خانه داری
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش