تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

پیرمرد و رستوران (داستان خنده دار) s
پیرمرد و رستوران (داستان خنده دار)
ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯽﺯﺩﻥ ﻭ چند ﻗﺪﻡ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﻤﺴﺮﻫﺎﺷﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﻭﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺑﻮﺩﻥ.ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﻭﻝ: »ﻣﻦ ﻭ ﺯﻧﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻭ ﺗﺮ

پیرمرد و رستوران (داستان خنده دار)

11 بهمن 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯽﺯﺩﻥ ﻭ چند ﻗﺪﻡ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﻤﺴﺮﻫﺎﺷﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﻭﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺑﻮﺩﻥ.
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﻭﻝ: »ﻣﻦ ﻭ ﺯﻧﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻭ ﺗﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻼﺱ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿت ﻏﺬﺍﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺬﺍﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩ
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺩﻭﻡ: »ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ. ﭘﺲ ﻻﺯﻡ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﺍﻭﻧﺠﺎ…ﺍﺳﻢ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟«
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﮐﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﯿﻮﻣﺪ.ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: »ﺑﺒﯿﻦ، ﯾﻪ ﺣﺸﺮﻩﺍﯼ ﻫﺴﺖ، ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﺩﺍﺭﻩ، ﺧﺸﮑﺶ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﻥ، ﺍﺳﻤﺶ ﭼﯿﻪ؟«

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺩﻭﻡ: »ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ؟«

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﻭﻝ:»ﺁﺭﻩ«!

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﻭ به ﭘﯿﺮﺯﻧﻬﺎ: »ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ!ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ!ﺍﻭﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍنی ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺍﺳﻤﺶ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟«!!!!موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار
____________________________________________________
برچسب ها:
فرنازاینگونه نظر داده است : 10:34 ,6 تیر 1393

این مسخره ترین لطیفه است

نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش