تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

£ داستان خنده دار دکترای بیکار £ s
£ داستان خنده دار دکترای بیکار £
داستان خنده دار‎ ‎داستان استخدام رفتگر بی سواد‎ ‎داستان کوتاه خنده دار‎ ‎داستان روده بر و خنده دار‎ ‎داستان اند خنده عند خنده

£ داستان خنده دار دکترای بیکار £

6 مرداد 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﯾﻪ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻣﺤﺾ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮕﺸﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻬﺶ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩ.ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺭﻓﺘﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ.ﻣﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ
ﺧﻮﺩﺷﻮ بیسواد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ
ﻣﯿﺸﻪ!! ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺩﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ!!ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺭﻭ
ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻪ!
ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ همکلاسی ها ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺍﻧﺘﮕﺮﻝ ﺑﮕﯿﺮ...........انتگرال بگیر!!موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش